Pecahan yang senilai dengan 5/10


  Selamat datang adik-adik sahabat kita berhitung yang sedang diberikan tugas oleh guru untukmencari pecahan yang senilai dengan 5/10. Apakah adik-adik sudah tahu cara untuk mencari pecahan yang senilai.

Cara untuk mencari pecahan yang senilai dengan membagi atau mengalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama.

Tentukan pecahan yang senilai dengan 5/10.

Jawab.

5/10 (Perhatikan! Apakah penyebut dan pembilang masih dapat di bagi dengan bilangan yang sama?)

5/10 (Dibagi 5), Menjadi 1/2 (Pembilang dan penyebut sudah tidak dapat dibagi dengan bilangan yang sama)

Sehingga, 1/2 merupakan salah satu pecahan yang senilai dengan 5/10


Selanjutnya dengan dikali (Perhatikan! untuk mencari pecahan yang senilai dengan mengalikan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Namun, dikalikan mulai dengan bilangan 2)

5/10 (dikali 2) menjadi 10/20

5/10 (dikali 3) menjadi 15/30

5/10 (dikali 4) menjadi 20/40

5/10 (dikali 5) menjadi 25/50

  Dan dikali dengan bilangan seterusnya, tidak terhingga.

Sehingga, dengan dikalikan  10/20, 15/30, 20/40,  25/50 merupakan bebeapa pecahan yang senilai dengan 5/10.

Jadi, pecahan yang senilai dengan 5/10 adalah  1/2, 10/20, 15/30, 20/40,  25/50

Belum ada Komentar untuk "Pecahan yang senilai dengan 5/10"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel